26 Tháng Sáu, 2019

Thanh toán chuyển khoản, tuỳ vào từng loại hợp đồng chúng tôi có các hình thức khác nhau

Hình thức chung phổ biến nhất:

Thanh toán theo 03 đợt:

– Lần 01: 40% sau khi ký kết hợp đồng

– Lần 02: 30% sau khi đưa sản phẩm đến chân công trình

– Lần 03: Sau khi hai bên nghiệm thu và đưa vào sử dụng thanh toán 100% giá trị quyết toán bao gồm lần thanh toán 01, 02.