26 Tháng Sáu, 2019

Công ty KACO thống nhất điều khoản về bảo hành và bảo trì như sau:

  • Thời gian bảo hàng của sản phẩm là 12 tháng kể từ thời điểm hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
  • Thời hạn bảo trì trọn đời